Optochtreglement

Reglement Carnavalsoptocht 23 februari 2020

C.V. de Doldraejers

 • Dit reglement is opgesteld om een goed en veilig verloop van de optocht te bewerkstelligen.
 • Bij inzending van het inschrijfformulier verklaart men zich automatisch akkoord met dit reglement, zegt men toe zich aan dit reglement te conformeren en aanvaardt men de eventuele consequenties bij overtreding.
 • Deelname aan de optocht is geheel voor eigen risico.
 • C.V. de Doldraejers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel of schade die tijdens de optocht toegebracht of opgelopen is.
 • Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van de polis, inclusief een kopie van specifieke melding voor deelname aan deze optocht van het gemotoriseerde (trekkende) voertuig inclusief wagen, dienen uiterlijk maandag 17 februari 2020 te zijn ingeleverd bij dhr. R. Wolbers, Erve Escher 6, 7625 NG Zenderen. Digitaal inleveren is mogelijk via optocht@doldraejers.nl .
 • Geen polis ingeleverd betekent niet starten.
 • De polis dient tijdens de optocht aanwezig te zijn in het voertuig.
 • Deelnemende voertuigen dienen conform de wettelijke verplichtingen verzekerd te zijn.
 • De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en deelnemende voertuigen.
 • Deelnemende voertuigen dienen in technisch goede staat te verkeren. Koppelingen moeten voldoen aan de wettelijke eisen en de banden moeten deugdelijk zijn.
 • Op wagens, waarop personen worden vervoerd, dient een deugdelijke reling te zijn aangebracht.
 • Het is verplicht om een goedgekeurde brandblusser van tenminste 6 kg zichtbaar op de wagen mee te voeren. De aanwezigheid van een EHBO trommel wordt sterk aangeraden.
 • Aanwijzingen door leden van de optochtcommissie dienen te worden opgevolgd, zij zijn herkenbaar aan een oranje/groen hesje met opschrift “verkeersregelaar”.
 • Het startnummer voor gemotoriseerde voertuigen dient tussen 12.00 en 12.30 uur te worden opgehaald bij de optochtcommissie op het terrein van vuilstortplaats Elhorst/Vloedbeld.
 • Het startnummer voor de loopgroepen dient tussen 12.00 uur en 12.30 uur te worden opgehaald bij de optochtcommissie bij de Doofpot/Babydroomparadijs.
 • Deelnemers met gemotoriseerde voertuigen dienen zich op te stellen tussen 12.00 uur en 12.45 uur op het terrein van de vuilstort. Rond 13.00 uur vertrekken de wagens richting de start bij de Doofpot/Babydroomparadijs.
 • Deelnemers van de loopgroepen dienen zich op te stellen in de Elhorsterweg tegenover de Doofpot/Babydroomparadijs.
 • Na 12.30 worden geen startnummers meer afgegeven.
 • Geen startnummer betekent geen deelname aan de optocht.
 • Tijdens het aan- en afrijden mogen er geen mensen op de wagens staan of zitten. (politiecontrole)
 • Voor alle deelnemers is het verboden om voor of tijdens de optocht alcohol te nuttigen of bij zich te dragen.
 • Voorafgaand aan de optocht wordt iedere bestuurder van een gemotoriseerd voertuig op alcoholgebruik gecontroleerd door de politie.
 • Het opzettelijk laten vallen van ‘gaten’ in de optocht en/of bij onveilig/wanordelijk gedrag, is het de optochtcommissie toegestaan u direct te verwijderen uit de optocht.
 • Strowagens worden niet toegelaten in de optocht.
 • Het is de optochtcommissie toegestaan om personen die opzettelijk de straat vervuilen de schoonmaakkosten in rekening te brengen. (ca. € 900,-)
 • Uw wagen c.q. voorstelling dient aan minimum carnavalesk niveau te voldoen om in de optocht toegelaten te worden. E.e.a. ter beoordeling van de optochtcommissie.
 • Wagens die enkel meerijden voor reclame, zijn uitgesloten van jurering.
 • Begeleiding van de wagen – door minimaal 4 personen ter hoogte van de wielen – is verplicht.
 • Uw voorstelling wordt gejureerd voor en tijdens de optocht.
 • Snoep, reclamemateriaal en serpentines e.d. moeten zijwaarts en onderhands in de richting van het publiek worden geworpen
 • Tijdens de optocht is het verboden om vuurwerk en/of rookbommen te ontsteken.
 • Tijdens de optocht mag een muziekinstallatie maximaal 95 dB produceren.
 • Prijsuitreiking vindt plaats in de tent aan de Lidwinaweg.
 • Alcoholische dranken zijn verkrijgbaar in de tent. (polsbandje of legitimatie / 18 jaar en ouder)
 • Parkeergelegenheid is er voor de grote wagens op het bouwterrein aan Erve Kokenberg.
 • U dient zelf aanwezig te zijn om een evt. gewonnen prijs in ontvangst te nemen, hiervoor dient u uw startbewijs in te leveren.
 • Bij overtreding van één of meerdere regels van dit reglement kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de optocht en/of uitsluiting van eindklassering volgen. De beoordeling hiervan berust bij de optochtcommissie.
 • In voorkomende situaties waar dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie c.q de vereniging.

RICHTLIJNEN VAN DE JURY

 • Gelet wordt op originaliteit, uitvoering en afwerking van de voorstelling en het gedrag van de bijbehorende personen.
 • Uitbeelding van de voorstelling, voor en tijdens de optocht, ook wanneer deze stilstaat.
 • Het geheel moet een carnavaleske uitstraling hebben.
 • Muziekboxen e.d. dienen weggewerkt / onzichtbaar te worden gemaakt in het geheel.
 • Een evt. trekkend voertuig opnemen / wegwerken in het geheel van de voorstelling.
 • Voldoende begeleiding van de wagens levert bonuspunten op!